آبنما خانگی و باغی

این نوع از آبنما در ویلا ها،منازل و یا باغ های شخصی استفاده می شود.

استفاده از عنصر آب در منازل آرامش بی نظیری را برای ساکنین فراهم می دارد.