آبنما سه بعدی

این نوع آبنما قابلیت پخش جلوه های رنگی زیبایی را به صورت چرخش آب را دارد و می تواند برای تمامی مکان های سرپوشیده و سرباز مورد استفاده قرار گیرد.