آبنما میدانی

این مدل از آبنما معمولا برای اماکن عمومی و میادین داخل شهر می باشد که از نور پردازی و جلوه های زیبایی برخوردار هستند و مخاطب خود را برای لحظه ای درگیر خود خواهد کرد