آبنما نوشته و تصویر

این آبنما از جدید ترین انواع آبنما می باشد و مخصوص اماکن تفریحی است و قابلیت آن نمایش نوشته و تصویر به همراه ریزش آب است.